logotyp
Login

Informace k uzavřeným smlouvám se společnostmi OSA a Intergram

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvy (obě platné od 1. 1. 2013) o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl se společnostmi OSA – Ochranný svaz autorský     a Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Smlouvy se týkají všech sportovních subjektů v České republice, které jsou definovány v přílohách smluv a mají uzavřenou podlicenční smlouvu s ČOV. Prostřednictvím Sdružení sportovních svazů České republiky pokrývají tyto smlouvy i všechny členské svazy Sdružení.  Na základě dodatku  č. 2 ze dne 10. 3. 2016 k licenční smlouvě o veřejném provozování hudebních a jiných autorských děl ze dne 3. 4. 2013 se smlouva automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví. V současné době je smlouva s OSA platná minimálně do 31. 12. 2017. Smlouva se společností Intergram je uzavřena na dobu neurčitou.

Z jednotlivých uzavřených smluv vyplývá, že členské svazy Sdružení mají oprávnění při sportovních akcích veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu. Výjimku tvoří společenské a kulturní akce (koncerty, taneční zábavy apod.), nebo produkce hudby na ubytovacích zařízeních provozovaných podnikatelsky. Smlouvy se vztahují pouze na sportovní subjekty, které jsou založené jako spolky (např. neplatí pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského listu, obchodní společnosti,…)!

Na základě těchto smluv členské svazy Sdružení organizaci OSA a Intergram již žádné poplatky za veřejné provozování děl při sportovních akcích neplatí!!! Jednotlivé SK prokazují své členství v příslušném sportovním svazu výpisem ze spolkového rejstříku či jiným „evidenčním“ listem člena sportovního svazu.

Další podrobnosti zde


Zpět na hlavní výpis

Svaz potápěčů České republiky,
zapsaný spolek


IČO: 00537225
bankovní účet: 107-8365980247/0100

Na Strži 9/1837
Praha 4
140 00

mobil: 778 544 860
tel: 241 445 803

email: spcr@svazpotapecu.cz
ID datové schránky: i86v8tz

Úřední dny:

Úterý 9-17
Čtvrtek 9-17

sekretářka SPČR:

Barbora Kondrová
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky
CZECH  FINSWIMMING

© Svaz českých potápěčů Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign