Login

Náhrady škod z odpovědnosti

Členové Ekonomicko správní komise SČP na zasedání po projednání nabídky pojištění Generali Česká pojišťovna, a.s. nedoporučují tuto nabídku akceptovat z důvodu, že nevyhovuje požadavkům SČP a neodpovídá podmínkám v zadání poptávky SČP na pojištění. ESK SČP potvrzuje smysluplnost potřeby pojištění všech forem aktivity členů SČP, a proto doporučuje pořadatelskému klubu při pořádání plánovaných akcí ve finančním rozpočtu konkrétní akce alokovat částku na samostatné pojištění dané aktivity.

Na Valné hromadě SČP konané 16.11.2019 v Benešově u Prahy, vystoupil p.Petránek, KSP Rejnok Karlovy Vary s požadavkem zjistit možnosti rozšíření plnění náhrad z pojištění odpovědnosti za škody na cizím majetku při organizované činnosti klubů. Na základě Usnesení Valné hromady SČP k tomuto bodu uložilo Prezídium SČP prověřit možnosti uvedeného typu pojištění a předložit písemnou zprávu. Na jednání Prezídia dne 1.10.2020 předložil J. Hudec Zprávu o pojištění odpovědnosti za škody na cizím majetku při organizované činnosti klubů SČP. V této zprávě byly komplexně popsány klíčové aspekty vztahu členů potápěčských klubů k institutu pojištění.

Byly osloveny dvě pojišťovny. Vzhledem k negativním, respektive z cenových důvodů neakceptovatelným nabídkám pojištění pověřilo Prezídium J. Hudce, aby oslovil další pojišťovny k zaslání konkrétní nabídky. Osloveny byly další dvě pojišťovny: ČSOB Pojišťovna, Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice a Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1.

Po opakované písemné poptávce rozeslané J. Hudcem a jeho individuální konzultaci se zástupcem pojišťovny byla připravena zmocněným pojišťovacím makléřem Generali Česká pojišťovna, a.s. – panem Víznerem nabídka modelovaná na potřeby SČP dle písemného zadání. Její obsáhlé znění je v samostatné zprávě, kterou členové ESK podrobně projednali.

 

Závěrečné konstatování členů ESK: požadavek formulovaný v Usnesení z Valné hromady SČP na zjištění možnosti plnění náhrad z pojištění odpovědnosti za škody na cizím majetku při organizované činnosti klubů byl zpracován a detailně, včetně praktických příkladů, popsán v poptávce SČP. Komplexní nabídku předložila pouze Generali Česká pojišťovna, a.s. Celkové roční pojistné obecné odpovědnosti činí 102.365,- Kč, což představuje částku cca 34 Kč ročně za člena. Celkové roční pojistné živelního pojistění movitých věcí činí 23.981,- Kč.


Zpět na hlavní výpis

© Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky
CZECH  FINSWIMMING

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign