logotyp
Login

Pojištění odpovědnosti trenérů

Zástupci Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. uzavřeli dne 31. 12. 2016 novou Smlouvu o pojištění trenérů a cvičitelů. Smlouva se vztahuje na celé organizované sportovní hnutí a navyšuje pojistné krytí. Číslo nové pojistné smlouvy je 7721008020 a dle Článku I. patří mezi pojištěnce i Sdružení sportovních svazů České republiky se všemi svými členskými svazy, včetně všech základních článků členských svazů. Pojištění pokrývá práci většiny trenérů, a to na celém území Evropy.

Na základě uzavřené smlouvy je pojištěncem trenér, který svou činnost v oblasti sportu vykonává pro sportovní svazy či sportovní kluby, a to na základě pracovně právního vztahu (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského vztahu nebo jako OSVČ v souladu s živnostenským oprávněním. Za pojištěného je považována i osoba, kterou trenér použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se dále vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete nebo věci. Pojištěnou činnosti není činnost trenéra, která je vykovávána na základě smluvního vztahu s individuálním sportovcem nebo pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit a v případě hrubého porušení i odmítnout.

Pojištění kryje škodu všech událostí za rok do 20 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí 5 tis. Kč. Tento typ pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14 – pro pojištění majetku a odpovědnosti a Zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P -600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Vznik škodní události je trenér povinen oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele „Oznámení škodní události“. Tiskopis lze získat na kterékoli pobočce Kooperativy nebo lze oznámení podat online na:

https://insure.koop.cz/GolemWEB/Hlasenky/odpovednost/index.xhtml

Vyplněné oznámení škodné události zašlete poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42  Modřice

Tel.: 957 105 105

e-mail: podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

 

Pro škodní události, které se staly v roce 2016, platí „stará smlouva“ a její „druhý dodatek smlouvy“  - o pojištění trenérů, smlouva je platná do 3. 1. 2017. Číslo této pojistné smlouvy pro rok 2016 je 7720720473.

Další podrobnosti zde


Zpět na hlavní výpis

Svaz potápěčů České republiky,
zapsaný spolek


IČO: 00537225
bankovní účet: 107-8365980247/0100

Na Strži 9/1837
Praha 4
140 00

mobil: 778 544 860
tel: 241 445 803

email: spcr@svazpotapecu.cz
ID datové schránky: i86v8tz

Úřední dny:

Úterý 9-17
Čtvrtek 9-17

sekretářka SPČR:

Barbora Kondrová
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky
CZECH  FINSWIMMING

© Svaz českých potápěčů Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign